Dịch Vụ Cho Thuê Xe Chạy Hợp Đồng Ngắn Hạn - Dài Hạn

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE HỢP ĐỒNG GIƯỜNG NẰM NGẮN HẠN – DÀI HẠN.

Với dòng Xe THACO MOBIHOME giường nằm cao cấp đạt "CHUẨN", "CHẤT LƯỢNG" đáp ứng được một chuyến đi xa đầy mỹ mãn cho Quý Khách.

Dịch vụ cho thuê xe hợp đồng giường nằm 41 chỗ, 44 chỗ.

Thông tin liên quan

image